Berita

Manfaat Skim Mesra Ahli yang telah berdaftar di bawah SMUE dan SMIS akan mendapat manfaat berikut: 1- Baucar RM 150 diberikan setiap tahun semasa ahli masih hidup. 2- Khairat kematian RM 500 kepada pewaris.

Kerajaan Negeri Selangor percaya bahawa wanita adalah aset penting dalam pembangunan sesebuah negeri dan negara. Ramai golongan wanita yang bekerja dan berusaha untuk menyara keluarga. Atas kepentingan itulah Kerajaan Negeri Selangor telah menubuhkan Skim Kesihatan Wanita Selangor. Tujuan utamanya adalah bagi memastikan kesihatan wanita terjaga dan dalam keadaan optimum. Antara kempen di bawah Skim Kesihatan Wanita Selangor ialah ‘1 Juta Wanita Selangor Sihat’ dengan menyediakan Mammogram